Jsem Somatic Experiencing® praktikující fyzioterapeutka.  Můžu Vás naučit lépe vnímat své tělo, podpořit regulaci nervového systému, snížit vysokou intenzitu stresu, uvědomit si zdravé hranice a vnitřní zdroje.

Zkušenosti

 • Lektorské výcviky v Metodě Ludmily Mojžíšové I., II., III., IV. Hana Volejníková, Společnost pro myoskeletální medicínu.
 • Certifikovaná lektorka Metody Ludmily Mojžíšové, Hana Volejníková, ČLS JEP, Společnost pro myoskeletální medicínu.
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, měkké techniky dle Prof. Lewita – kompletní roční odborný kurz, Vlasta Rašpličková.
 • Arteterapie v kontextu biosyntézy, G. Hope (CH).
 • Somatic Experiencing®, tříletý certifikovaný výcvik somatického přístupu k traumatu dle Dr. P. Levina, Itta Widenmann (D).
 • Tune in to Children 1-4 , roční výcvik somatické práce s traumatem u dětí, Institut NeuroTracking®, Alé Duarte (Brasil).
 • Hra a práce s dětmi, supervizní SE seminář, Lilian Troost (NL).
 • Medical Trauma, supervizní SE seminář , Harald Auer (A).
 • A Heart-Centered Resilience Roadmap for Trauma Healing, práce s dětmi, Maggie Kline (USA).

A další…

Členství:

 • Asociace Somatic Experiencing® ČR, z.s.,
 • ČLS JEP (Společnost pro myoskeletální medicínu)
 • ČASK (Česká asociace systemických konstelací)

Publikace:

 • Plodná vize (2018)
 • Psychologie zdraví (2021)

Můj příběh

Ve skutečnosti neexistuje příběh, který by mne definoval. A tak svůj příběh čím dál více zkracuji. Neustálá změna utváří nejen mne samotnou, ale také můj pracovní přístup a pohled na lidské tělo. Změnil se od základů cíl mého poslání. Už to není miminko za každou cenu. Je to propojení mysli, těla a duše v jeden silný celek. Jsem přesvědčená, že nalezení vnitřních zdrojů je klíčem k plodnosti nebo uzdravení. Rozmýšlím pečlivě, který z nástrojů použiji. Zajímá mne, v čem jsou naše těla stejná a v čem jedinečná. Hlavním nástrojem je pro mne Somatic Experiencing®, který se opírá o systémovou teorii neurovědy a dává tak pevný základ práce s tělem a nervovým systémem. Metoda Ludmily Mojžíšové je pak dalším z tradičních nástrojů české fyzioterapie, který ráda používám. Věřím v inteligenci a schopnost regulace těla, která se děje v přítomnosti, v novém kontextu a znovunalezeném pocitu bezpečí v rámci zdravého vztahu mezi terapeutem a klientem.


Ženy, které mě inspirovaly

Ludmila Mojžíšová (1932 – 1992)

Zakladatelka MLM. Rehabilitační sestra, která pomáhala svým tělesným přístupem sportovcům a především ženám, které si přály otěhotnět.

Hana Volejníková

Celý svůj život zasvětila metodě Ludmily Mojžíšové. Je žačkou paní Ludmily Mojžíšové a štafetu vědění předává jako školitelka trpělivě dál. Vděčím paní Haně Volejníkové za krásnou práci s lidmi a životní cestu.

Babička Jindřiška

Srdečná a velkorysá duše, milující život se vším, co k tomu patří. Její hesla: „Nesmíš se dát!“,  „Můžeš být hloupá, ale musíš si umět poradit…“, mě provází dosud. Obdivuji její vůli, pozitivní myšlení a kuchařské umění. Uměla ten nejlepší štrůdl na světě!