Jsem Somatic Experiencing® praktikující fyzioterapeutka.  Můžu asistovat vašemu nervovému systému při regulaci stresu, naučit vás vnímat tělo, uvědomit si zdravé hranice a vnitřní zdroje.

Vzdělání

Hlavní pilíře vzdělání o které opírám svou praxi:

 • Certifikovaná lektorka Metody Ludmily Mojžíšové, Kompletní vzdělání v MLM, 20 let praxe, Hana Volejníková (CZ), ČLS JEP, Společnost pro myoskeletální medicínu.
 • Somatic Experiencing®, tříletý certifikovaný výcvik somatického přístupu k traumatu dle Dr. P. Levina, Itta Widenmann (D).
 • Tune in to Children 1-4 , roční výcvik somatické práce se stresem u dětí, Institut NeuroTracking®, Alé Duarte (Brasil).
 • Advanced Strategies for Healing Sexual Trauma, Ariel Giarretto, SEP (USA).
 • Facilitátor protokolu ASSYST® (Mexiko), First Emotion Aid® (Izrael)
 • SAFE® – Mentorentraining, podpora zdravé rodičovské vazby, Univ. Prof. Dr. med. K.H. Brisch (D).
 • SOMA Embodiment® 1-4, dvouletý výcvik, Hapticity and Movement for Emotional Regulation in Trauma Therapy, Intro –  Claudia Studer Wild (CH), Sonia Gomes, (Brazil).

A další…

Členství:

 • Centrum prevence stresu, z.s. – 3Bohyně
 • Asociace Somatic Experiencing® ČR, z. s.
 • ČLS JEP, Společnost pro myoskeletální medicínu
 • UNIFY, unie fyzioterapeutů ČR

Publikace:

 • Tomášková, R. (2018). Plodná vize. Praha: Zlatý květ.
 • Tomášková, R. (2021). Specifická témata ženského zdraví. Kap. 9. In Jochmannová, L. & Kimplová, T. (Eds.) a kol. Psychologie zdraví. Grada.

Tělo nezapomíná…

Somatická práce s vysokou mírou stresu v nervovém systému mě naučila zjemnit, zpomalit, rozmýšlet a cílit jednotlivé kroky doteku. Hlavním nástrojem praxe je pro mne  Somatic Experiencing®, který se opírá o systémovou teorii neurovědy a dává tak pevný a bezpečný základ práce s tělem a nervovým systémem. Metoda Ludmily Mojžíšové je pak dalším z tradičních nástrojů české fyzioterapie, který ráda v dalších krocích používám. Věřím v inteligenci těla a schopnost regulace, která se děje v přítomnosti, v novém kontextu a znovunalezeném pocitu bezpečí v rámci zdravého vztahu mezi fyzioterapeutem a klientem. Pracuji v Centru prevence stresu 3Bohyně, v srdci Olomouce.

Ženy, které mě inspirovaly

Ludmila Mojžíšová

Zakladatelka MLM. Rehabilitační sestra, která pomáhala svým tělesným přístupem sportovcům a především ženám, které si přály otěhotnět. Díky jejímu příběhu jsem se rozhodla podporovat život.

Hana Volejníková

Celý svůj život zasvětila metodě Ludmily Mojžíšové. Je žačkou paní Ludmily Mojžíšové a štafetu vědění předává jako školitelka trpělivě dál. Vděčím paní Haně Volejníkové za krásnou práci s lidmi a životní cestu.

Babička Jindřiška

Srdečná a velkorysá duše, milující život se vším, co k tomu patří. Její hesla: „Nesmíš se dát!“,  „Můžeš být hloupá, ale musíš si umět poradit…“, mě provází dosud. Obdivuji její vůli, pozitivní myšlení a kuchařské umění. Uměla ten nejlepší štrůdl na světě!