Somatic Experiencing®

Nabízím neurobiologický somatický přístup Somatic Experiencing® dle Petera Levina. Systémový koncept, zaměřený na regulaci nervové soustavy doplňuji o poznatky dalších odborníků, zaměřených na somatický přístup ke stresu a traumatu, techniky fyzioterapie, relaxační techniky, jemná pohybová a bioenergetická cvičení. V této tělesné práci jde  o proces učení felt sense (pociťovaný smysl), který umí postupně propojit síť, rozšířit kapacitu a regulovat vysokou aktivaci sympatiku/parasympatiku. Cílem je nastolit tělesné bezpečí, homeostázu, tedy zdraví a odolnost pro budoucnost.

TÉMATA:

 • Zvládání a regulace stresu
 • Příprava a integrace medicínských úkonů
 • Obtěžující a nelogické symptomy
 • Dlouhodobá snaha o dítě
 • Nejistota v těhotenství
 • Porod (příprava a integrace porodního zážitku, poporodní tělesné symptomy)
 • Necitlivost těla nebo přecitlivělost
 • Neschopnost zpomalení a zklidnění
 • Prevence syndromu vyhoření (hlubší kontakt se sebou)

„Příčinou traumatických symptomů není událost samotná. Symptomy jsou biologickou reakcí těla na událost. Pocházejí ze zbytku energie, kterou tělo nevybilo. Tato energie zůstává v nervovém systému, odkud pustoší tělo i mysl.“ (Dr. Peter Levin)

Pracujeme v přítomnosti, v novém kontextu s přesnou intenzitou aktivace NS pro individuální tělesný systém. Narativ minulé nepříznivé události není vždy podstatný, protože tělo ví přesně co v minulosti prožilo. Zajímá nás každá odpověď tělesného systému. Pozitivní, neutrální i negativní.  Ustupujeme od tlaku na výkon a rychlosti, ale necháváme dít se proces, který tělo vede zpět k bezpečí v autonomním NS. Každý krok má smysl a souvisí s celým procesem regulace.

Škála symptomů po prožitém či nahromaděném stresu je široká a individuální. Doporučuji nejdříve svůj stav konzultovat a seznámit se s principy.  Může se stát, že vašemu tělu doporučím obklopit se v procesu regulace dalšími odborníky. Mezioborová spolupráce s lékaři, psychology a psychiatry je pro zdraví těla důležitá. Bez vaší motivace, zvědavosti, ochoty učit se a projít komplexní změnou, není podpora z mé strany možná. Při práci se stresem méně, znamená více, pomalé tempo a vedený proces zde hrají klíčovou roli. Pracujeme komplexně, systematicky, po kapkách, s ohledem na vaší aktuální kapacitu NS a vyskytující se symptomy. Tělo má paměť na vše co prožilo, ale také schopnost obnovy.

Stresová biologická reakce tvoří často nelogické tělesné symptomy a brání tak ve spokojeném žití.  Symptomy vznikají někdy desítky let po prožité události. Více než 90 % stresu si náš rozum neuvědomuje, to však neznamená, že významně nepůsobí na celou fyziologii uvnitř těla. A také to neznamená, že naše těla nemohou znovu nastolit rovnováhu. Věřím ve schopnost regulace a uzdravení našich těl.

Těším se na vás…

Doporučená literatura ke stresu a traumatu:

 • Tělo sčítá rány (Bessel van der Kolk)
 • Probuzení tygra, Trauma očima dítěte, Trauma a paměť, Němé zpovědi (Peter Levine)
 • Tělo nezapomíná (Babette Rotschield)
 • Když tělo řekne NE, jak stres souvisí s nemocemi (Gabor Maté)

Cena:

Konzultace  2000 Kč (1 – 1,5 hodiny)

1x Osobní sezení  1300 Kč  (1 – 1,5 hodiny)

1x On-line sezení  1300 Kč   (1  hodina)

Děti  ve  věku 0 – 18 let  a lidé v materiální nouzi dohodou.

Nutná úvodní konzultace s rodiči a následná přítomnost jednoho z rodičů během sezení.