Poradenství v sexualitě

Poradenství v sexualitě se týká mnoha témat. Vždy záleží na záměru a kontextu jedince. Konzultace témat často udělá větší službu než unáhlená práce s tělem. První návštěva je proto konzultační a bezdotyková. S ohledem na váš kontext a celou historii, budujeme informovanost, pocit bezpečí a integrovaný základ pro poznávání sebe sama. Druhá návštěva je věnovaná tématům hranic, bez jejichž uvědomění nelze v práci s tělem a sexualitou pokračovat. Vyjednávání hranic těla probíhá technikami Somatic Experiencing, prostřednictvím hlubokého čití nervové soustavy. 

Děkuji za pochopení. 

Práce s tělem v oblasti sexuality je uceleným souborem technik. Hlavní roli zde hraje spolupráce a komunikace mezi klientkou a terapeutkou, jemný, celotělový dotyk, dále práce s dechem.  To vše za účelem sebepoznání v oblasti zdravé a spokojené sexuality. Změny v těle se tvoří pozvolna. Nejedná se tedy pouze o dotyk ve vagíně a rychlé řešení čehokoliv. Dotyk ve vagíně je možný pouze za předpokladu vyspělé a stabilní osobnosti ženy. Velmi záleží na kontextu ženy, která se na cestu objevování své sexuality vydává.  Vaginální mapování není technikou, která léčí jakákoliv traumata. Klientka sama vede celý proces. Učí se poznávat signály svého těla. Učí se především komunikovat, poznávat a tvořit svůj tělesný i duševní prostor, také akceptovat a budovat zdravé hranice ve svém vlastním těle. Klientka spolupracuje, je plně odpovědná za svůj proces, učí se být sebevědomá a mít moc sama nad sebou. Mnou pak může být provázena, podporována v bezpečném zázemí ke sdílení své vlastní pravdy. Vaginální mapování poskytuji v ucelené sérii tří základních sezení. Bráním se provádět pouze jedno sezení z důvodů náročnosti techniky a ztráty smyslu započatého léčebného procesu. Další sezení poskytuji v návaznosti na základní sérii tří sezení, s ohledem na individuální dlouhodobé potřeby klientky.

OSOBNÍ KONZULTACE NUTNÁ PŘEDEM!

Také já si při práci s lidmi držím pevné hranice, proto si vyhrazuji právo s někým spolupráci nenavázat či ukončit. To vše v dobrém úmyslu vůči sobě i klientce, která na práci se sexualitou není zralá či připravená. Děkuji za pochopení.

Slouží ženám, které chtějí změnit svůj stav k lepšímu v těchto případech:

 • Necítí komfort při milování.
 • Mají bolestivý pohlavní styk.
 • Nedosahují orgasmu.
 • Milují se jen z nutnosti.
 • Mají bolestivou menstruaci.
 • Cítí nepohodu po porodu dítěte.
 • Mají citlivé jizvy po šití hráze, po císařském řezu.
 • Necítí se spokojeně ve svém těle.
 • Chtějí poznat více samy sebe.
 • Chtějí zvýšit citlivost svého těla.
 • Mají svalovou dysbalanci v oblasti svalů pánevního dna.
 • Mají potíže s otěhotněním.
 • Mají potíže při komunikaci v oblasti sexuality.
 1. Úvodní konzultace: 1,5 hodiny, cena 1000,-
 2. Nastavení hranic těla: 1,5 hodiny, cena 1300,-
 3. 1 x Sezení VM: cca 3 hodiny, cena 2500,-

Očekávat můžete: práci na sobě, intenzivní sebepoznání, uvědomění si hranic těla, pocitu bezpečí, emocí, obnovení citlivosti tkání, nalezení svého těla, změnu úhlu pohledu na svou intimitu a sexualitu, odpovědi na otázky.
Neočekávejte: cílení na sexuální zážitky, pasivní zábavu.