Nepoctivá motivace

Motivace je hybná síla našeho konání. Je to motor, který nás žene vpřed za naším snem, přáním, touhou. Motivace není nikdy dost. Je to energie, která se rodí v nás samotných. Je to plamen, který zažehne naší aktivitu a vyburcuje nás k činům. Ženy, které chtějí miminko, jsou většinou velmi motivované. Jenže… u žen, které mají potíže s početím, si všímám naprosto zvláštního jevu. Jejich motivací k mateřské roli nebývá mnohdy děťátko jako takové, ale mnoho jiných věcí. Budu konkrétní, uvádím příklady nejčastějších druhů nepoctivé motivace k početí:

°         Nespokojenost v práci. Snaha vypadnout z prostředí, kde nejsme šťastní.

°         Návaznost na druhou mateřskou dovolenou. Vzít to takzvaně z jedné vody na čisto. Vyhýbání se nástupu do původní práce.

°         Snaha o to, připoutat k sobě partnera. Těhotnou mě přece neopustí. To by se přece znemožnil.

°         Snaha o záchranu vztahu, který nefunguje jak má. Upínání se k naději, že nám to třeba pomůže.

°         Touha po změně. Snaha rozptýlit nudný vztah dvou lidí, kteří nevědí co se sebou a nemají si už dávno co říci.

°         Touha patřit do sociální skupiny rodičů. Všechny kamarádky už děti mají a my stále ne.

°         Touha vyhovět společenským očekáváním. Všichni se stále ptají, kdy do toho práskneme my.

°         Mám už na to věk. Brzy budu stará.

°         Dokázání si, že jsem konečně jako žena nebo muž k něčemu. Nedaří se mi nic, tak alespoň splodím dítě.

Mohla bych pokračovat, ale nebudu. Raději se zmíním o té poctivé motivaci. Víte, je až s podivem, jak málo budoucích rodičů myslí při početí na osobnost dítěte samotného. Kdo se zamyslí nad pozicí přicházející bytosti? Jak to asi vidí vaše budoucí dítě? Proč by mělo přijít na svět skrze vás dva? Proč právě do vašeho vztahu? Máte budoucímu dítěti co nabídnout? Co mu poskytne budoucí máma a táta? Jakými hodnotami jej nasytíte? Čeho se od vás může naučit? Poctivé je, že se těšíte jak budete dobrá máma nebo táta. Že se těšíte, kolik toho spolu prožijete. Jak to naše mimino oba zahrnete láskou. Jak se bude koupat ve vaší vůni. Bude to vůně lásky? Nebo vůně uspokojení nějaké potřeby a očekávání? Bude vaše dítě skákat radostí, že přišlo právě do vaší rodiny? Že tak nepřemýšlíte? Tak to zkuste! Chtějte dítě celým svým srdcem, za všech okolností i když nebude dokonalé. Nikdo z nás přece dokonalý není. A motivace může být nakonec jen to, že nic neočekávám a nechávám vše jen s pokorou plynout.