Dotyk úplňku

Můj první dotyk úplňku se odehrál na zážitkovém kurzu v Lipnici. Hvězdy s Lunou se odrážely v tiché hladině zatopeného lomu a spolu s nimi i můj život. Tehdy jsem pochopila jak magickou sílu úplněk má. Jak otevírá bránu proměny v těle i duši. Před svitem nebylo kam utéci. Luna svítila na můj život ostře a nemilosrdně. Nad hladinou visely stíny vyčerpaného ženství, vztahu, touhy po učení, po seberealizaci, po změně.

Od té chvíle nadbíhám úplňku každý měsíc. Úplněk je pro mě možnost k zastavení. Uvědomění si cyklického času ve svém těle, ve svém životě. Jako žena a fyzioterapeutka žen,  vnímám obrovský potenciál takových zastavení v podobě organizování pravidelných setkání v ženském kruhu. Cyklus Luny podporuje fyzické procesy žen v napojení na hormonální systém. Fáze úplňku je spojená s ovulační fází menstruačního cyklu, na které závisí plodnost, pokračování života.

Na setkáních jsou vítané všechny ženy bez rozdílu. Přicházejí ženy šťastné i zraněné, unavené nebo uspěchané, babičky, matky i dcery. Těhotné i bezdětné. A také přicházejí čím dál častěji ženy jen tak. Pro zážitek samotný. Nenadává se na poměry ani na muže. Snažím se uchopit výjimečný okamžik v neobyčejném uspořádání ženského kruhu s oltářem uprostřed. Oltář je zde silovým místem úcty, spojeným s duší i realitou, právě odžívanou. Má většinou podobu místa s květinami, amulety, symboly a předměty, které jsou pro dané úplňkové setkání aktuální. Někdy k němu přinášíme fotografie svých předkyň nebo dětí, pokud je tématem mateřství. Jindy je k oltáři umístěna soška bohyně, symboly živlů nebo také falus, pokud je tématem sexualita a uctění mužského principu. Na přítomnost takových symbolů ženy silně reagují. Pro každou z nich se v symbolu skrývá vlastní hlubina života. Mnohdy temná a při úplňku konečně viděná v jasném světle. Když se dřevěný symbol mužství rozběhne kruhem a putuje z ruky do ruky, dotyk na jeho okázalém tvaru prozradí pravdu vždy. Někdy se ruce chvějí studem a uzavřeností, jindy je svírán křečovitou bolestí a zklamáním, smáčen slzami, nenáviděný i opomíjený. Naštěstí se v kruhu vždy najdou i ženy, které jej uchopí vlídně, s láskou. S pochopením věnují falu pozornost, něžné pohlazení a slova chvály. Vše smí být v kruhu řečeno a vše bez posuzování vyslyšeno. Ženy se při úplňku léčí, až když hladina poháru jejich srdce lehce přeteče emocemi. Teprve pak jsou připravené odpustit, vytvořit prostor pro nové pocity. Účastnice setkání se s chutí zapojují do jemných fyzických cvičení, rituálů, meditací, tance. Sdílejí a vyprávějí své příběhy. V kruhu se od sebe navzájem učí, spojují, inspirují a hlavně posilují a vyživují. Bez očekávání a hodnocení, s pevnou strukturou propracovaného programu zapomínají na čas. Jen plynou s úplňkem. Dávají prostor samy sobě. S plností měsíce, uzavírají své staré vnitřní etapy a odevzdávají je jako oběť na oltář. Vyslovují nové vize a poselství pro budoucnost. Každá po svém. Přicházejí se dotknou své duše. Luna hýbe oceány a ženám její náruč vskutku svědčí.

0 komentáře

Napsat komentář

Chcete se přidat do diskuze?
Neváhejte přispět.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *