Individuální bodywork

Nabízím spojení fyzické, emoční a energetické práce s tělem. Spojení všech tří přístupů považuji za optimální pro každého, kdo si uvědomuje problematiku zdraví na hlubší úrovni než potlačení symptomů.

Tato spolupráce vyžaduje konzultaci zakázky, otevřenou komunikaci, vzájemnou důvěru, dospělý přístup a vědomou odpovědnost za svůj vlastní kontinuální léčebný proces. Jsem připravena vás provázet a podporovat v objevování vlastních zdrojů životní síly. Krok za krokem, v souladu s tempem vašeho těla a jedinečností nervového systému.

TÉMATA:

Stres

Posttraumatický syndrom

Necitlivost

Sexualita

V práci kombinuji různé přístupy a nástroje. Především fyzioterapii, relaxační techniky, meditační techniky, masážní techniky, měkké techniky, dechové techniky, jemná pohybová a energetická cvičení, různé druhy jógy, prvky tantry, SM- systém, systemická konstelační cvičení, akupresuru, principy a techniky somatického prožívání dle Petera Levina.

Cena: 1000 Kč / 1 hodina

Doba spolupráce je min. 1,5 – max. 4 hodin/den.