Individuální bodywork/práce se stresem

Vycházím vstříc lidem, kteří na sobě chtějí pracovat nejen po stránce fyzické, ale také po stránce emoční a energetické. Tato spolupráce vyžaduje otevřenou komunikaci, vzájemnou důvěru, dospělý přístup a vědomou odpovědnost za svůj vlastní kontinuální léčebný proces. Jsem připravena vás provázet a podporovat v objevování vlastních zdrojů životní síly. Krok za krokem, v souladu s tempem vašeho těla a jedinečností nervového systému.

TÉMATA:

Hladina stesu

Hranice těla

Necitlivost

V práci kombinuji různé přístupy a nástroje. Především fyzioterapii, relaxační techniky, meditační techniky, masážní techniky, měkké techniky, dechové techniky, jemná pohybová a energetická cvičení, různé druhy jógy, SM- systém, systemická konstelační cvičení, principy a techniky somatického prožívání dle Petera Levina.

Cena: 800 Kč / 1 hodina

Doba spolupráce je min. 1,5 – max. 4 hodin/den.