Individuální bodywork

Vycházím vstříc individuálním potřebám osob, které na sobě chtějí pracovat dlouhodobě a intenzivně po stránce fyzické, emoční a energetické. Tato spolupráce vyžaduje otevřenou komunikaci, vzájemnou důvěru, dospělý přístup a vědomou odpovědnost za svůj vlastní léčebný proces. Jsem připravena vás provázet a podporovat v objevování vlastních zdrojů životní síly.

Cena: 1000 Kč / 1 hodina

Doba spolupráce je min. 4 – max. 6 hodin/den.